Середа, 17.07.24, 17:23 | Вітаю Вас Гість | RSS

Головна » Вступна кампанія. Профорієнтація » Географічний факультет

Географічний факультет: загальна інформація
Географічний факультет

Географічний факультет Ужгородського національного університету створено у 2005 році. Міністерство освіти і науки України відразу надало УжНУ право на провадження освітньої діяльності з підготовки фахівців за трьома новими напрямами: 0504 «Туризм», 0705 «Географія» і 0709 «Геодезія, картографія та землеустрій» з ліцензованим обсягом 30 осіб на перші дві спеціальності та 45 осіб на останню.

У 2007 році факультет отримав ліцензію на підготовку фахівців з четвертого напряму «Лісове та садово-паркове господарство» обсягом 45 студентів, з них 15 заочної форми навчання. Фахівців із усіх цих напрямів вкрай бракує в Закарпатській області, зважаючи на те, що вони пов’язані з пріоритетними галузями її народного господарства. Викладання пофесійно-орієнтованих дисциплін забезпечують близько 50 висококваліфікованих фахівців. Серед них: 6 - докторів наук, професорів, 17 — кандидатів наук, доцентів, 16 старших викладачів, 7 викладачів, у тому числі провідних спеціалістів-практиків з наукових і державних установ області. На географічному факультеті функціонують, а бо на стадії облаштування й оснащення навчальні лабораторії: ґрунтознавча, геодезична, картографії і землевпорядного креслення, інформатики і геоінформаційних технологій, лісівництва, деревинознавства, а також кабінет геології та мінералогії де зібрано понад 600 зразків мінералів та гірських порід з України та зарубіжжя,функціонує комп'ютерний клас з виходом в Інтернет та різні за тематикою гуртки, зокрема географії та краєзнавства.

Факультет активно співпрацює з провідними українськими та зарубіжними освітніми закладами, науковими установами України, здійснює групові та індивідуальні поїздки науковців та студентів до різних країн світу, організовує та проводить вузівські, національні та міжнародні науково-практичні конференції і семінари.

Студенти географічного факультету беруть активну участь у громадському та спортивно-культурному житті університету та області, виступають з доповідями на наукових конференціях, здійснюють екскурсії до визначних міст України, інших країн. Вони щорічно організовують сходження на гору Говерла, г. Полонина Руна, г. Анталовецька Поляна тощо. В рамках діяльності гуртка географії та краєзнавства здійснюються експедиції в урочище «Соколині Берди» Карпатського біосферного заповідника, оз. Світязь Шацького національного парку та заказник місцевого значення «Соколині Скелі». Студенти географічного факультету вміють цікаво влаштовувати власне дозвілля. Зокрема на факультеті проводиться День географа, Вечір першокурсника, конкурс міс географічного факультету та щорічний кубок декана географічного факультету з футболу.

У структурі факультету діють три кафедри: фізичної географії та раціонального природокористування, землевпорядкування та кадастру, лісівництва.

Кафедра фізичної географії та раціонального природокористування

Кафедру очолює засновник географічного факультету, заслужений професор УжНУ, доктор фіз.-мат. наук, заслужений діяч наук и і техніки України С.С. Поп. Кафедра забезпечує викладання наступних фахово-орієнтованих дисциплін: «Ландшафтознавство», «Фізична географія материків і океанів», «Географія промисловості», «Географія світового господарства», «Дистанційне зондування Землі», «Регіональна економічна і соціальна географія», «Географія ПРП України», «Рекреаційна географія», «Географічні інформаційні системи», «Фізична географія України», «Географія населення з основами демографії», «Інформатика з основами геоінформатики», «Ґрунтознавство з основами географії ґрунтів», «Загальне землезнавство», «Географія туризму», «Геологія загальна та історична», «Біогеографія», «Моніторинг навколишнього середовища», «Методика викладання географії в школі», «Основи географічного моделювання», «Природно-ресурсний потенціал Закарпаття» та інші.

Студенти проходять літні навчальні практики на базі Карпатського біосферного заповідника, НПП «Синевир», Ужанського НПП, гірської бази УжНУ в с. Колочава, в м. Одеса, а також проходять виробничу практику в управлінських структурах місцевих органів державної влади і спеціально уповноважених природоохоронних органів та педагогічну практику в школах. Державною атестацієюпередбачаєтьсявиконаннякваліфікаційноїбакалаврськоїроботи та складання комплексного іспиту з професійних дисциплін. Після отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр географії» можна продовжити навчання, здобуваючи диплом спеціаліста (магістра) або ж працювати за отриманим фахом викладачем географії в загальноосвітніх навчальних закладах та гімназіях, спеціалістом у державних і приватних установах, туристичних фірмах та природоохоронних структурах.

Кафедра землевпорядкування та кадастру

Очолює кафедру кандидат технічних наук, доцент І.В. Калинич - один із провідних науковців у галузі геодезії, картографії та землевпорядкування, який упродовж багатьох років працював на керівній посаді в Головному управлінні земельних ресурсів Закарпатської області.

Кафедра є випусковою з напряму геодезія, картографія та землеустрій. Вона за затвердженими освітньо-професійними програмами забезпечує викладання наступних професійно-орієнтованих дисциплін: «Геодезія», «Вища геодезія», «Супутникова геодезія», «Картографія», «Ландшафтознавство з основами ландшафтної архітектури», «Землевпорядне креслення та проектування», «Земельний кадастр», «Основи землеустрою та організації території», «Інформатика і математична обробка геодезичних вимірів», «Оцінка землі і нерухомого майна», «Основи землевпорядкування і кадастру», «Фотограмметрія та дистанційне зондування Землі», «Супутникова геодезія», «Інженерна геодезія», «Картографування ґрунтів», «Геоморфологія і палеогеографія», «Основи районного планування» тощо. Базою навчальних і виробничих практик студентів є ДП «Закарпатгеодезцентр», ДП «Закарпатський НДІ землеустрою», астрофізична лабораторія УжНУ, Карпатська гірська лісо дослідна станція та державні і приватні землевпорядні організації області.

Випускники кафедри користуватимуться, безперечно, значним попитом при працевлаштуванні, зокрема, у органах місцевого самоврядування та управліннях, що відають земельними, водними і лісовими ресурсами нашого краю, в наукових установах та господарських структурах.

Кафедра лісівництва

Завідувачем кафедри є кандидат біологічних наук, доцент Потіш Л.Г. Кафедра здійснює підготовку фахівців з напряму 6.090103 – Лісове і садово-паркове господарство, за яким в УжНУ здійснюється набір з 2007 року за денною та заочною формами навчання.

До педагогічної, навчально-методичної та наукової роботи кафедра залучила висококваліфікованих педагогів і науковців.

Кафедра забезпечує читання лекцій і ведення лабораторних та практичних занять з таких основних дисциплін: «Ботаніка», «Зоологія», «Генетика», «Фізіологія рослин», «Дендрологія», «Ґрунтознавство», «Лісова селекція», «Лісова пірологія», «Заповідна справа», «Основи раціонального природокористування і охорона природи», «Біометрія», «Фітопатологія», «Ентомологія», «Озеленення населених місць «Лісова таксація», «Лісознавство», «Лісові культури» та інші.

Майже така ж кількість гуманітарних, науково-природничих дисциплін з наведеного напряму підготовки передана на спеціалізовані кафедри географічного, біологічного, хімічного та інших факультетів.

На кафедрі лісівництва в стадії становлення кабінет ботаніки і дендрології, лабораторія лісівництва, лабораторія охорони і захисту лісу, музей-лабораторія деревинознавства, лабораторія лісової зоології та мисливствознавства, кабінет лісової таксації та лісовпорядкування, а також в навчальному процесі використовується ботанічний сад та зоомузей УжНУ.

Практику студенти проходять у державних підприємствах лісових, лісомисливських та лісодослідних господарствах, а також природоохоронних організаціях та установах області.

Після закінчення навчання випускники кафедри матимуть гарантоване працевлаштування, адже понад 80 спеціалістів з вищою освітою щорічно потребує потужна в Закарпатті лісогосподарська галузь.

Категорія: Географічний факультет | Додав: VIP (17.07.14) E
Переглядів: 988 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
omForm">
avatar

Ми у FacebookІнші матеріали рубрики