Середа, 17.07.24, 17:08 | Вітаю Вас Гість | RSS

Головна » Вступна кампанія. Профорієнтація » Юридичний факультет

Юридичний факультет: загальна інформація
Юридичний факультет

Юридичний факультет Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет», створено в 1993 році на базі відділення «Правознавство», яке функціонувало у складі економічного факультету з 1991 року.

Підготовка фахівців здійснюється відповідно до загальної ліцензії, виданої ДВНЗ «Ужгородський національний університет», серії АД - №072680 від 10.09.2012 року, за напрямом «Право» за спеціальністю «Правознавство» за ОКР «Бакалавр», ОКР «Спеціаліст», ОКР «Магістр».

Спеціальність 8.03040101 «Правознавство» акредитовано за ІV рівнем підготовки (сертифікат серія НД-ІV №0750146 від 28.10.2011). Термін дії сертифікату до 01.07.2018 р.

Декан факультету – професор Фазикош Василь Георгійович, закінчив Харківський юридичний інститут, Заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, доцент.

Заступники декана юридичного факультету – Булеца Сібілла Богданівна, кандидат юридичних наук, доцент та Рошканюк Вадим Михайлович, кандидат юридичних наук.

Навчальний процес за напрямком «Правознавство» забезпечують 70 викладачів, в т.ч. 42 на постійній основі. Серед штатних викладачів 5 докторів наук, (4 д.юр.н., 1 д.ек.н.) та 25 кандидатів наук (24 к.ю.н., 1 к.і.н. з повною вищою юридичною освітою), а також 2 д.ю.н. та 10 к.ю.н. працюють за сумісництвом. Серед викладачів 1 член-кореспондент Національної Академії правових наук України, 4 Заслужених юристів України та 1 Заслужений працівник освіти і науки України.

Важливу роль для підвищення кваліфікації науко-во - педагогічних працівників на юридичному фа-культеті відіграє аспірантура, яка діє в університеті за спеціальностями: історія та теорія держави і права, історія політичних та правових вчень; конституційне право; господарське право, господарсь-ко-процесуальне право. В аспірантурі навчався 21 аспірант, із яких завершило навчання 13 осіб, в тому числі 8 із захистом кандидатських дисертацій.

За останні 5 років викладачами факультету підготовлено і видано 11 монографій, більше 350 інших наукових праць, 4 підручники, більше 40 навчальних посібників, в т.ч. 18 з грифом МОН України («Конституційне право», «Конституційно-процесуальне право», «Банківське право», «Судові, правоохоронні та правозахисні органи України», «Муніципальне право», «Податкове право», «Комерційне право», Цивільне право (загальна та особлива частини) та інші.

Впродовж роботи факультету досягнуті успішні результати по налагодженню науково-освітніх контактів факультету з вітчизняними та зарубіжними науково-освітніми установами. Так, на даний момент факультетом успішно реалізується програма співробіт-ництва з відповідними профільними під-розділами Кошицького університету імені Й.Шафарика (Словацька Республіка), Мішкольського та Ніредьгазського університетів (Угорська Республіка) та іншими. Плідним є співробітництво факультету з Інститутом економіко-правових досліджень НАН України, Інститутом законодавства Верховної Ради України, в рамках співпраці з яким на факультеті успішно започатковано роботу Центру законотворчості.

За факультетом закріплено окремий аудиторно-лабораторний корпус (вул.Капітульна, 26), читальні зали бібліотеки УжНУ (вул.Капітульна, 9), спорткомплекс (вул. І.Франка, 1).

Крім аудиторій для проведення занять використовується два комп'ютерні класи, обладнані сучасними ПЕОМ і під’єднані до системи інформаційної системи "Інтернет" та системи правової інформації «Ліга». Для проведення ділових ігор на факультеті організовано і належним чином обладнано аудиторію – зал судових засідань і обладнано криміналістичний кабінет.

Студенти денної форми навчання, які проживають за межами міста Ужгорода, на час навчання повністю забезпечені гуртожитком, обладнаним їдальнею, бібліотекою, спортивним майданчиком та поліклінікою. Для організації самостійної роботи студентів на факультеті відкрито читальний зал і абонемент юридичної літератури. На сьогоднішній день у читальному залі юридичного факультету є 256 найменувань книг (3120 примірників). Загальний фонд правової літератури бібліотеки УжНУ становить близько 30000 примірників.

Належна увага приділяється також і забезпеченню практичного досвіду студентів. Так, практику студенти проходять в судових та правоохоронних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування, адвокатурі, нотаріаті, на базі профільних підприємств, установ, організацій по всій Україні. Окрім того, з метою залучення студентів до практичної роботи правників на факультеті успішно працює «Юридична клініка» під керівництвом доц. І.Є. Переша. Забезпечення наукових досліджень здійснюється Інститутом держави і права країн центральної Європи, та періодичними науковими виданнями, зокрема Науковим вісником УжНУ, серія «ПРАВО» та електронним фаховим виданням «Порівняльно-аналітичне право», які внесені до Єдиного державного реєстру фахових видань.

За юридичним факультетом закріплено окремий навчальний корпус (будова юридичного факультету вул.Капітульна, 26) площі якого складають – 2679,2м2, читальні зали бібліотеки УжНУ (вул.Університетська, 4), спорткомплекс (вул.І.Франка, 1) - 1025м2 , кабінети Цивільна оборона (вул.Капітульна, 18) - 2002м. Загальна площа, яка використовується у навчальному процесі - 5473,8м2, в тому числі 1372,8 м2 аудиторного фонду.

Таким чином на 1 студента за спеціальністю "Правознавство" припадає 12,4 м2.

Отже, юридичний факультет ДВНЗ «Ужгородський національний університет» в цілому укомплектований науково-педагогічними кадрами, має відповідну матеріально-технічну базу, належне навчально-методичне та інформаційне забезпечення, які необхідні для якісної підготовки юристів найвищого професійного рівня.

Категорія: Юридичний факультет | Додав: VIP (08.07.14) E
Переглядів: 967 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
omForm">
avatar

Ми у FacebookІнші матеріали рубрики