Середа, 17.07.24, 17:13 | Вітаю Вас Гість | RSS

Головна » Вступна кампанія. Профорієнтація » Хімічний факультет

Хімічний факультет: загальна інформація
Хімічний факультет

Хімічний факультет ДВНЗ «Ужгородський національний університет» багатий своєю славною історією. Незаперечним свідченням цього є визначні успіхи його досвідченого й авторитетного колективу та досягнення висококваліфікованих випускників, які стали гордістю нашого краю і відомі далеко за межами рідної держави.

Відкритий 1946 року, факультет за час свого існування підготував близько 4000 спеціалістів-хіміків та понад 300 спеціалістів-екологів, які працюють в різних галузях народного господарства, науки та освіти.

Факультет проводить підготовку фахівців у галузі знань 0401 «Природничі науки»:

 • напряму 6.040101-Хімія за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» спеціальності 7.04010101– «Хімія», «магістр» спеціальності 8.04010101 – «Хімія».
 • напряму 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «бакалавр», «спеціаліст» спеціальності 7.04010601 – «Екологія та охорона навколишнього середовища»,  «магістр» спеціальності 8.04010601 – «Екологія та охорона навколишнього середовища».

Підготовку хіміків та екологів забезпечують колективи п`яти кафедр:

 • неорганічної хімії,
 • аналітичної хімії,
 • органічної хімії,
 • фізичної та колоїдної хімії,
 • екології та охорони навколишнього середовища.

Факультет забезпечує навчальні курси на хімічному, медичному, стоматологічному, географічному, біологічному, фізичному, математичному, інженерно-технічному факультетах та Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки.. Навчальний процес на факультеті забезпечують 10 професорів, 25 доцентів, 1 старший викладач та 56 співробітників. Більше 30 випускників факультету стали докторами хімічних наук і понад 130 кандидатами хімічних наук.

Для послуг студентів на факультеті є комп`ютерний клас, укомплектований сучасними електронно-обчислювальними машинами.

Особливістю навчання на факультеті є те, що на 3 курсі проводиться розподіл студентів за спеціалізаціями, яких є чотири: неорганічна, аналітична, органічна, фізична та колоїдна хімія. Для кожної спеціалізації студентам читається 4-6 різних спецкурсів, проводяться практичні та лабораторні заняття в добре обладнаних хімічних лабораторіях.

Студентам, що спеціалізуються на кафедрі неорганічної хімії, читаються слідуючи спецкурси:

 • “Нанохімія та методи нанотехнлогії“
 • “Хімія твердого тіла”
 • “Технологія матеріалів електронної техніки”
 • “Симетрія та властивості кристалів”.

Для студентів, які спеціалізуються на кафедрі аналітичної хімії :

 • “Органічні реагенти в аналітичній хімії
 • “Методи розділення і концентрування в аналітичній хімії”
 • “Оптичні методи аналіза”
 • ”Аналітична хімія довкілля”
 • ”Теоретичні основи аналітичної хімії”.

Студентам, що спеціалізуються на кафедрі органічної хімії, читаються спецкурси:

 • “Механізми органічних реакцій”
 • ”Фізико-хімічні методи дослідження органічних сполук”
 • “Хімія гетероциклічних сполук”
 • “Органічний аналіз”.

Кафедрою фізичної та колоїдної хімії читаються слідуючі спецкурси:

 • ”Хімічна термодинаміка”
 • “Хімічна кінетика”
 • “Каталіз”
 • «Каталіз в промисловості»
 • “Адсорбція та адсорбенти”.

Для студентів – екологів кафедрою екології та охорони навколишнього середовища читаються такі курси – «Моделювання та прогнозування стану довкілля», «Урбоекологія», «Моніторинг довкілля», «Техноекологія», «Нормування антропогенного навантаження на природне середовище».

Отримані теоретичні знання студенти закріплюють під час навчальних, педагогічних та виробничих практик. Наслідки своїх досліджень студенти оформляють у вигляді курсових , дипломних робіт та наукових статей.

Після закінчення четвертого курсу студенти отримують диплом бакалавра хімії та бакалавра екології. Студенти, які отримали диплом бакалавра з відзнакою, продовжують навчання в магістратурі. Закінчивши повний курс навчання, випускники факультету отримують : зі спеціальності “Хімія” – диплом  спеціаліста із присвоєнням кваліфікації “Хімік. Викладач”, та диплом магістра із присвоєнням кваліфікації “Магістр хімії. Викладач”, зі спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища” – диплом спеціаліста із присвоєнням кваліфікації “Еколог.Викладач”, та диплом магістра із присвоєнням кваліфікації “Магістр екології. Викладач”.

Кожна кафедра має чітко визначену наукову тематику .

Кафедра неорганічної хімії – завідувач кафедри Барчій І. Є., доктор хімічних наук, професор, член Координаційної ради з проблем “Неорганічна хімія” при НАН України. Кафедра працює в напрямку розробки теоретичних основ синтезу та вирощування монокристалів складних напівпровідникових сполук, дослідження їх фізико-хімічних та фізичних властивостей, що дає можливість одержати нові матеріали для потреб твердотільної електроніки, виготовлення іоноселективних електродів. Проводяться також роботи по одержанню та дослідженню високотемпературних надпровідних керамік. За вагомі досягнення наукова робота “Хімія, технологія і властивості складних халькоген-галогенних матеріалів” авторському колективу Переш Є.Ю., Ворошилов Ю.В., Гурзан М.І., Олексеюк І.Д., Головей М.І. була присуджена Державна премія в галузі науки і техніки 2000 року.

Кафедра аналітичної хімії – завідувач кафедри Базель Я.Р., д.х.н.,проф., член Наукової ради НАН України з проблем “Аналітична хімія”, голова його Західного відділення, «Відмінник освіти України», Заслужений винахідник України.

Наукова тематика – комплексоутворення металів з електровід`ємними лігандами і органічними основами та аналітичне застосування утворених сполук. Кафедра стала методичним центром з питань впровадження нових сучасних методів аналізу в різні заводські і дослідницькі хімічні лабораторії Закарпатської області. Колективом кафедри проведено ряд фундаментальних досліджень з теорії утворення і екстракції іонних асоціатів з основними барвниками, сформульовано її основні положення, які можуть бути використані при виборі умов визначення різних елементів. Проводяться також роботи по створенню оптичних та електрохімічних сенсорів для визначення різних неорганічних та органічних речовин.

Кафедра органічної хімії – завідувач кафедри Лендєл В.Г., д.х.н. професор, декан хімічного факультету, «Відмінник освіти України», Заслужений працівник освіти України, академік УТА.

 Кафедра працює над дослідженням реакції електрофільної гетероциклізації ненасичених сполук, які проявляють біологічну активність та напівпровідникові властивості. Вчені кафедри працюють над регіональними тематиками: “Очистка стічних вод лісохімкомбінатів від органічних речовин”. Удосконалення технології виробництва абразивного інструменту на Іршавському абразивному заводі

Кафедра фізичної та колоїдної хімії – завідувач кафедри Голуб Н.П., к.х.н., доцент, заступник декана хімічного факультету, «Відмінник освіти України».

 На кафедрі фізичної та колоїдної хімії проводяться дослідження щодо вивчення механізму та кінетики процесів селективного окиснення метану та його гомологів, а також розробки шляхів використання природних сорбентів для очищення об’єктів навколишнього середовища: атмосфери, природних та стічних вод, ґрунтів та живих організмів від небезпечних забруднювачів (радіонуклідів, важких металів тощо). В наукових лабораторіях кафедри студенти під керівництвом досвідчених вчених здійснюють пошукові роботи по розробці нових ефективних і високоселективних каталізаторів та сорбентів для різних галузей промисловості й охорони навколишнього середовища.

Кафедра екології та охорони навколишнього середовища – завідувач кафедри Чундак С.Ю., д.х.н., професор, відмінник освіти України, член Координаційної ради з проблем “Неорганічна хімія” при НАН України. Кафедра займається науковими дослідженнями за головною тематикою : “Розробка теоретичних та практичних методів моніторингу технологічних процесів та об`єктів довкілля”. Наукові зусилля кафедри спрямовані на проведення прикладних досліджень за напрямками :

 • розробка методів моніторингу об`єктів довкілля. Оцінка екологічного стану об`єктів довкілля та визначення антропогенного навантаження на них.
 • розробка екологічно-безпечних технологій утилізації промислових відходів, комплексного використання сировини.
 • моделювання та прогнозування стану довкілля.

Випускники факультету направляються на роботу вчителями шкіл, технікумів, інженерами на підприємства. Студенти, які виявили нахили і здібності до наукової роботи продовжують навчання в аспірантурі, яка відкрита при кожній кафедрі.

Отже, з радістю запрошуємо до свого колективу всіх, хто не боїться труднощів, любить невтомну працю і по справжньому прагне присвятити своє життя захоплюючим і дуже важливим галузям сучасної науки – хімії та екології.

Категорія: Хімічний факультет | Додав: VIP (17.07.14) E
Переглядів: 1363 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
omForm">
avatar

Ми у FacebookІнші матеріали рубрики