Четвер, 23.05.24, 13:16 | Вітаю Вас Гість | RSS

Головна » Наші видання » Новини

Монографія на допомогу правовому вихованню майбутніх комп’ютерників
29.06.16, 13:49

Вийшла друком монографія, присвячена проблемі правового виховання студентів інформаційних напрямів підготовки у вищому навчальному закладі:
Попадич О. Правове виховання майбутніх фахівців комп’ютерної галузі: теорія та практика / О.Попадич, Я.Голоніч, Н.Буйдова, В.Палінчак. - Ужгород: Поліграфцентр “Ліра”, 2015. - 240 с.

У праці розглянуто стан дослідженості вказаної проблеми, сутність і особливості правового виховання та професійної діяльності фахівців комп’ютерної галузі; визначено мету та завдання правового виховання, компонентну структуру та критерії правової вихованості майбутніх фахівців комп’ютерної галузі, а також обґрунтовано педагогічні умови, запропоновано модель та методики правового виховання студентів інформаційних напрямів підготовки у вищій школі, описано організацію та представлено результати педагогічного експерименту.

Робота призначена для науковців, викладачів та аспірантів.

Рецензували монографію доктор педагогічних наук, професор УжНУ Ірина Василівна Козубовська, доктор педагогічних наук, професор Національного університету «Львівська політехніка» Ірина Михайлівна Козловська та кандидат педагогічних наук, професор УжНУ Василь Васильович Росул

Ознайомитися з передмовою до видання

ПЕРЕДМОВА

Процеси глобалізації, інформатизації та інтеграції суспільства посилюють вимоги до професійної компетентності, системності, правової вихованості фахівця-універсала в умовах зростання конкуренції на міжнародному рівні. Правове виховання є основним компонентом ідеологічної функції будь-якої держави. У сучасному суспільстві правове виховання стає загальнодержавним завданням, тому що показники якості правової вихованості громадян безпосередньо впливають на розвиток країни. Невід'ємними умовами життя кожної людини у сучасному суспільстві є знання і розуміння чинного законодавства, уміння відстоювати свої права. За таких умов значної актуальності в процесі професійної підготовки у вищій школі набуває правова освіта та правове виховання.

Отже, сьогодні актуальною умовою конкурентоспроможності фахівця на ринку праці є його правова підготовка, яка передбачає повагу до закону, ставлення до нього як до соціальної цінності, дотримання правових норм професійної поведінки; прагнення до вибору законних способів і засобів вирішення виробничих проблем тощо.

З огляду на це, соціально-педагогічна проблема полягає у загостренні протиріч між об’єктивно зростаючою роллю студентства як майбутніх фахівців, що виконуватимуть багато соціальних функцій та недоліками у розвитку їх правової вихованості. Тому правова підготовка студентів інформаційних напрямів підготовки у вищій школі нині є надзвичайно важливою, оскільки в умовах сьогодення рівень правових знань фахівців цього профілю не забезпечує їхньої упевненої й усталеної правової поведінки у суспільстві. У зв’язку з цим виникає потреба у створенні нових освітніх програм із залученням у цей процес не тільки професійних юристів, правознавців, але й, перш за все, самих педагогів.

Монографія складається з двох розділів. У першому розділі “Теоретичні основи правового виховання майбутніх фахівців комп’ютерної галузі” розглянуто стан дослідженості проблеми правового виховання, сутність і особливості правового виховання та професійної діяльності фахівців комп’ютерної галузі; визначено компонентну структуру та критерії правової вихованості майбутніх фахівців комп’ютерної галузі. Визначено мету та завдання правового виховання майбутніх фахівців комп’ютерної галузі у вищому навчальному закладі. З’ясовано, що специфіка діяльності фахівців комп’ютерного профілю зумовлена: значною інтелектуальною завантаженістю, що пов’язана з освоєнням надміру інформації; підвищеним ступенем рухливості нервової системи під час роботи з комп’ютерною технікою; високою координацією зорового аналізатора; необхідністю оперативно перемикати увагу та діяти в нестандартних ситуаціях. Виокремлено поняття правової вихованості майбутніх фахівців, що належать до певної соціальної і професійної групи. Визначено компонентну структуру правової вихованості майбутнього фахівця комп’ютерного профілю як єдність і взаємозумовленість професійно-правової обізнаності, професійно-правової розвиненості та готовності до правомірної професійної діяльності у комп’ютерній галузі. Критеріями правової вихованості майбутніх фахівців комп’ютерної галузі визначено: когнітивно-інформаційний, який створюється системою правових знань, правових норм, правил, уявлень, поглядів; ціннісно-орієнтаційний як система цінностей, ідеалів, ставлень, почуттів, емоцій, переживань, настроїв, моральних орієнтирів, позицій, настанов і мотивів, що визначають спрямованість правових дій майбутнього фахівця комп’ютерної галузі; професійно-поведінковий, який утворюється системою правоправних дій, вчинків, взаємин, навичок правової поведінки та правового регулювання. За попередньо визначеними критеріями правової вихованості майбутніх фахівців комп’ютерної галузі визначено три її рівні: низький, середній, високий.

У другому розділі “Вплив умов виховання на правову вихованість майбутніх фахівців комп’ютерної галузі” визначено та обґрунтовано педагогічні умови правового виховання майбутніх фахівців комп’ютерної галузі; запропоновано модель та методики правового виховання майбутніх фахівців комп’ютерної галузі у вищому навчальному закладі; описано організацію та представлено результати педагогічного експерименту. Показано, що оновлення змісту правового виховання майбутніх фахівців комп’ютерної галузі можливе завдяки викладу накопиченого матеріалу у спецкурсі з інформаційного права, що дасть змогу врегулювати підготовку до інформаційно-правових відносин. Визначено, що вибір форм і методів залежить від конкретних цілей, змісту і обсягу знань. Методи, прийоми і засоби виховання перебувають у діалектичному зв’язку і створюють певну систему впливу на вихованців. Розрізнено методи правового виховання за результатами впливу: 1) впливи, що створюють моральні настанови, ставлення, сприяють формуванню уявлень, понять, ідей; 2) впливи, що створюють звички, які визначають той або інший тип поведінки, з допомогою яких організовується діяльність вихованців і стимулюються її позитивні мотиви; 3) впливи, з допомогою яких здійснюється стимулювання самооцінки і надається допомога вихованцям у саморегуляції їхньої поведінки, в саморефлексії (самоаналізі), самовихованні. Для підвищення активності, зацікавленості у набутті правових знань в роботі використовувалося правове моделювання.Поділитися через:
Система Orphus Помітили помилку? Виділіть її й натисніть Ctrl+Enter!

Переглядів: 582 | Додав: VIP | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
omForm">
avatar

Ми у Facebook

Рубрики розділу